Pensioen

Als je 65 bent, dan heb je jouw pensioensleeftijd bereikt: je hoeft niet meer te werken en je ontvangt het pensioen dat jouw werkgever altijd van jouw inkomen opzij heeft gezet. Ook als je niet meer kan werken doordat je arbeidsongeschikt bent, krijg je jouw pensioen. Ook de achterblijvende partners krijgen vaak een deel van de pensioensregeling. Soms hebben pensioensregelingen een speciale regeling, zoals bij een militaire dienstplicht, een zwangerschap of een tijdige werkloosheid.

Drie pijlers
Volgens het pijlerstelsel van de pensioenopbouw zijn er drie pijlers bij het pensioen. De eerste pijler is het basispensioen, met als doel een basisonderhoud te scheppen om armoede bij ouderen te voorkomen. De tweede pijler bestaat uit pensioensrechten: de relatie werkgever-werknemer,waarbij de werkgever pensioen inhoudt op je loon. De derde pijler is vrijblijvend. Hieronder vallen de voorzieningen die mensen zelf willen treffen, zoals lijfrente en inkomsten uit eigen vermogen.

Verplicht pensioen?
De tweede pijler, de pensioensopbouw door pensioensrechten, is in Nederland meestal verplicht. Dit komt omdat de economische en sociale solidariteit dan beter te handhaven zijn. Ook wordt de opbouw van het pensioen zo geen concurrentie, zijn de loononderhandelingen doorzichtig en kan er geen neerwaartse spiraal ontstaan. Instellingen die de pensioen regelen zijn niet totaal afgebakend, maar ze zijn ook niet verplicht. De overheid houdt een gedetailleerd  oezicht op de overheid.