Erven

Een erfenis, ofwel nalatenschap, is het geheel van bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat. Als je een erfenis krijgt erf je dus bezittingen/schulden. Onder de schulden vallen een aantal zaken, die we hieronder nader bespreken. Degene die de erfenis achterlaat zet in een testament de precieze verdeling van de nalatenschap. De erflater geeft aan de notaris door hoe hij de verdeling omtrent het erven wil zien. Na het akkoord van de erflater staat het testament vast.

Achtergebleven schulden
Als je een erfenis krijgt in de vorm van bezittingen, dan is dat altijd een meevaller. Ten minste, voor zoverre dit het verdriet wegneemt. Sommige bezittingen hebben een emotionele waarde. Er zijn echter ook nagelaten schulden mogelijk. Er zijn daarbij meerdere opties. Je hebt de schulden van de erflater, maar ook de kosten van de lijkbezorging, de kosten van vereffening van de nalatenschap en de schulden uit legaten, die op één of meerdere erfgenamen berusten. Dat is natuurlijk minder fijn!

Testament of niet?
Als je ouder bent dan zestien jaar, dan mag je een testament opstellen. Dit testament kan nietig worden verklaard als blijkt dat de notaris niet wilskrachtig is (bijvoorbeeld dementie). Maar het kan ook dat er geen testament is opgesteld. In dit geval verdeelt men de nalatenschap zoals in het erfrecht is bepaald: een deel van de zeggenschap wordt weggegeven. Ten slotte heb je nog een handgeschreven akte en een persoonlijk memorandum met de wensen en eisen van de erflater.