Investeren

Met geld heb je veel mogelijkheden. Eén daarvan is het investeren in een goed of product. Een investering is een opoffering in tijd, geld of mankracht met een doel op de lange termijn. Investeren kan ook een uitgave zijn, die voor opbrengsten zorgt in de toekomst. Investeren is in eerste instantie dus nadelig, want je steekt veel tijd in iets, maar uiteindelijk heb je er profijt van.

Tijd

Als je het doel op de lange termijn haalt, dan spreekt men in de economie van investeren. De investering wordt pas omgezet in kosten als men de doelstelling niet haalt. De grens ligt hierbij op één jaar. Als iemand dus een biertje koop en deze meteen opdrinkt, dan haalt hij de doelstelling binnen één jaar en is de handeling geen investering, in tegenstelling tot kapitaalgoederen.

Opoffering en vervolg

Investeren vraagt niet alleen om een opoffering van tijd, maar ook een opoffering van geld. Je kunt bijvoorbeeld nadenken over een probleem, interessante boeken lezen of een cursus volgen. Een investering betekent vaak een grote uitgave en daarom leiden ze meestal tot jaarlijkse afschrijfkosten en onderhoudskosten, opslagkosten, financieringskosten en beveiliging et cetera.

Hetzelfde als beleggen?

Investeren is bijna gelijk aan beleggen, maar toch is het niet hetzelfde. Bij beleggen schaf je financiële waarden aan die eenvoudig te verhandelen zijn (zie voor goud beleggingen Goldid : www.goldid.nl). Denk hierbij aan vreemd geld of aandelen. Kapitaalgoederen zijn niet eenvoudig verhandelbaar en behoren daarom tot investeren.