Schulden

Als je te weinig geld hebt maar toch veel dingen gaat kopen, dan heb je een schuld. Een schuld is in feite een openstaand geldbedrag dat men nog moet betalen. Deze schuld kan betrekking hebben op leningen (www.allesoverleningen.info), hypotheken (www.allesoverdehypotheek.info) en uitgestelde opbrengen/uitgaven. Samen met het eigen vermogen vormt de schuld de passiva. Naast de staatsschuld (schuld van de overheid) kun je zelf over schulden uit leningen en schulden in functie van de schuldenaar beschikken.

Schulden uit leningen

Er zijn vier soorten schulden uit leningen. Je kunt een schuld krijgen door leningen. Dit is de meest bekende soort schuld. De tweede schuld is een vordering van derden als gevolg van leveringen van diensten/goederen. Ook de vordering van derden als gevolg van schade aan eigendommen van derden veroorzaken schulden. De laatste soort schulden ontstaan door gokken et cetera. Weiger je te betalen? Dan kan de schuldeiser een incassobureau of deurwaarder inschakelen voor zijn geld.

Schulden vanuit de schuldenaar

Vanuit de schuldenaar kunnen ook schulden ontstaan: persoonlijke schulden, waaronder schulden bij kennissen en familie, maar ook bedrijfsschulden en overheidsschulden. De schuldenaar van persoonlijke schulden en bedrijfsschulden moet deze binnen een bepaald termijn afbetalen aan de schuldeiser. Ook hierbij geldt dat de schuldeiser uiteindelijk een incassobureau kan inschakelen.

Schuldsanering
Als een lener buiten zijn schuld om in een moeizame schuldsituatie terechtkomt, dan heeft deze recht op de schuldsaneringsregeling. Deze regeling duurt drie jaar. Als de rechtbank vindt dat de schuldenaar zich aan de regeling heeft gehouden, dan geeft de rechtbank hem een schone lei. De rechtbank scheldt de schulden kwijt die voorafgaand aan die drie jaar bestonden. Als de rechtbank geen schone lei geeft aan de schuldenaar, dan blijven de schulden behouden.