Verzekeren

Bij bepaalde bezittingen is het fijn een verzekering af te sluiten, want met verzekeren dek je een risico af dat je niet zelf wilt of kunt dragen. Bij het verzekeren zijn er altijd twee partijen: een verzekeringnemer en een verzekeraar. De verzekeraar verbindt zich door één of meerdere uitkeringen. Bij aanvang van de overeenkomst is niet duidelijk dát de verzekeraar een uitkering doet, wanneer en tot welk bedrag. De verzekering is een schade- of sommenverzekering, zie www.allesoververzekeringen.info.

Verzekeren in twee soorten
Je kunt jezelf verzekeren via een schadeverzekering; de verzekering beschermt de verzekeringnemer. Het vermogen kan beschadigen (door derden) of verloren gaan. De meeste mensen verzekeren zich voor dergelijke schade-verzekeringen. Daarnaast bestaat de sommen-verzekering. In dit geval krijgt u een bedrag als een bepaald vooral zich voordoet. Het verzekeren heeft betrekking op de gezondheid en/of het leven van een persoon. Dit zijn levensverzekeringen.

Stop de verzekering
Wil je stoppen met het verzekeren? De minimale contractsduur van een verzekering is één jaar. Bij de verlenging zal de verzekeringsmaatschappij aangeven dat het verzekeren voortduurt. Vanaf 1 januari 2010 bestaan er geen stilzwijgende verlengingen meer. Wil je een andere looptijd voor het verzekeren? Dit vereist een dubbele handtekening. De opzegtermijn is verder altijd maximaal één maand. Een levensverzekering eindigt als de uitkering is uitgegeven, maar je kunt dit altijd stoppen.