Claims

Soms gaat het niet helemaal goed bij een organisatie. Je hebt in het verleden een product of dienst bij hen gekocht, waardoor je nu benadeeld bent. In dit geval kun je geld claimen: je eist geld van de organisatie of een andere compensatievorm. Dit heet ook wel een schadeclaim: een eis met betrekking tot schade. Er zijn meerdere bedrijven die voor jou kunnen spreken en jouw claim neerleggen bij deze organisaties.

Wanneer mag je geld claimen?
In Nederland gaat men er vanuit dat iedereen zijn eigen schade draagt. De meeste inwoners zijn hiervoor verzekerd, maar niet iedereen. Soms is het echter niet nodig je eigen schade te ‘dragen’, omdat dit door toedoen van een ander is veroorzaakt. Stel bijvoorbeeld dat iemand jou aanrijdt. Het is logisch dat diegene jouw schade betaalt. Als diegene dit niet uit zichzelf doet, dan kun je een claim aanvragen. De rechter stelt de aanrijder aansprakelijk voor het ongeluk en dient een claim in.

Er zijn bij het claimen vier soorten aansprakelijkheid. De eerste is productaansprakelijkheid, de tweede werkgeversaansprakelijkheid. Verder heb je nog verkeers- en bestuurdersaansprakelijkheid.

Soorten schade
Er zijn drie soorten claimschades: vertragingsschade (bijvoorbeeld: je krijgt te laat betaald en mist rente), vervangingsschade (bijvoorbeeld: een dier overlijdt en je moet een nieuw dier kopen) en gevolg-schade (bijvoorbeeld: een dier is ziek en maakt al je andere dieren ziek; ze gaan dood).

Schadeclaims kun je ook wel indelen in economische, personen- en zaakschade. Daarnaast is er immateriële schade, het zogenaamde smartengeld.