Gemeentelijke regelingen

Niet alleen de overheid geeft geld aan inwoners in Nederland, maar ook de gemeente heeft speciale gemeenteregelingen. Deze regelingen zijn niet in iedere gemeente hetzelfde en men noemt het soms anders, dus voor meer informatie kun je beter langsgaan bij je gemeente.

Inkomen
Als je een zeer laag inkomen hebt krijg je mogelijk bijzondere bijstand, of kan de gemeente belastingen kwijtschelden. De gemeente geeft vooral vergoedingen en bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten; uitkeringen et cetera worden alleen door de overheid verstrekt.

Participatie (en vrijwilligerswerk)
Je gemeente kan bepaalde activiteiten stimuleren met behulp van een kortingspas, weekendschool, werkervaring laten opdoen et cetera. Op deze manier draagt niet alleen de overheid, maar ook de gemeente bij aan de participatie in de samenleving.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Ook hiervoor geldt dat de gemeente gezondheid stimuleert en dus bijvoorbeeld cursussen kan organiseren voor ‘gezond eten hoeft niet duur te zijn’.

Schulden
De gemeente kan je begeleiden als je schulden hebt en je kunt informatie opvragen. Tevens kan de gemeente schulden kwijtschelden bij de sociale dienst als je werk hebt aanvaard en ze kunnen je belonen voor de medewerking bij schuldhulpverlening. Maar de gemeente heeft niet de mogelijkheden die de overheid heeft.

Wonen
Samen met de inwoners probeert de gemeente achterstandswijken aan te pakken, treft de gemeente maatregelen voor energiebesparing en maakt de gemeente een betalingsregeling voor nutsbedrijven. De gemeente ziet erop toe dat de armoede zich in een wijk niet op één plek concentreert.

Vergroten zelfredzaamheid en tegengaan niet-gebruik
Weer geldt dat de gemeente zich richt op voorlichtingen, trainingen en cursussen om het gewenste resultaat te bereiken. Ze mag dus niet de maatregelen treffen van de overheid, maar ze kan wel preventieve hulpverlening en hulp achteraf bieden aan haar inwoners.