Regelingen rijksoverheid

Volgens de rijksoverheid heeft iedereen recht op een bepaald bedrag aan geld. Immers, zonder geld kun je niet leven. De één krijgt echter meer geld dan de ander; daar zijn speciale eisen voor.

Uitkeringen
Als je heel weinig geld hebt dan kun je recht hebben op uitkeringen. Deze vallen veelal onder sociale zekerheid. Er bestaat echter ook uitkeringsfraude: iemand die ten onrechte veel geld krijgt. Voorbeelden van een uitkering zijn de werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering en arbeids-ongeschiktheidsuitkering. De overheid betaalt deze uitkeringen.

Toeslagen
Wanneer het inkomen van jou en je partner lager is dan het sociaal minimumloon dan kan het zijn dat je een toeslag op je inkomen krijgt. Met deze toeslag bereik je dankzij een aantal sociale uitkeringen toch het minimumloon. Voorbeelden van toeslagen zijn gastouderopvang, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag.

Scholing en studie
Voor je studie heb je vier jaar recht op studiefinanciering. Dit is een gift van de overheid als je jouw opleiding afmaakt binnen tien jaar. Maak je jouw studie niet af, dan wordt de gift een grote lening.

Belastingvoordeel
Er zijn situaties waarin men een belastingvoordeel heeft. Zo krijgen alleenstaande ouders korting, is er geen bijtelling voor elektrische auto’s en geen wegenbelasting voor zeer zuinige auto`s. De overheid geeft ‘korting’ op de belasting aan mensen die het echt nodig hebben en duurzame opties.

Subsidies
Een subsidie is een tijdelijke geldbijdrage om iets te starten/uit te voeren. Het gaat hierbij vaak om zaken die duurzaam zijn en bijdragen aan een betere wereld. Denk bijvoorbeeld aan voordelig lenen voor energie-besparing en een subsidie voor duurzame warmte bij woningen.

Verlofregeling
Bij een verlofregeling krijg je, afhankelijk van de gebeurtenis, een korte of langere tijd vrij. Bij een korte verlofperiode krijg je vaak (gedeeltelijk) doorbetaald, de langere periodes niet. Een voorbeeld is adoptieverlof en zwangerschapsverlof.

Overige tegemoetkomingen
Ten slotte zijn er nog enkele tegemoetkomingen als mantelzorgcomplimenten en een stimuleringspremie voor vrijwilligers; de overheid stimuleert positieve handelingen.