Bijstand

Als je bent ontslagen of je niet kunt rondkomen van je inkomen, dan kun je recht hebben op bijstand: een ondersteunend inkomen van de overheid voor de mensen die geen recht hebben op bijvoorbeeld AOW, WW en WAO. Vanaf 2004 regelt de WWB (wet werk en bijstand) de financiën. Een uitkering in de sociale bijstand ligt op het minimumniveau en zit vast aan een aantal voorwaarden, zoals actief zoeken naar een baan en iedere baan accepteren in het begin.

Bijzondere bijstand
Naast de algemene uitkering in de bijstand is er ook de bijzondere bijstand. Je kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij het college van burgemeesters en wethouders. Ook de gemeentelijke sociale dienst deelt de aanvraag. Onder de bijzondere bijstand vallen bijzondere kosten die je door bepaalde omstandigheden moet betalen. Voorbeelden zijn bijdragen aan thuiszorg, zoals brillen en apparaten voor het gehoor. Ook het lidmaatschap van je sportclub en schoolreisjes vallen hieronder.

De plichten bij een bijstandsuitkering
Uiteraard kun je niet zomaar een uitkering in de bijstand krijgen, er staan plichten tegenover. Allereerst moet je ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV. Je moet proberen zoveel mogelijk in het eigen onderhoud te voorzien – naast de bijstand. Verder moet je actief op zoek gaan naar een baan en meewerken aan bijstandshulp van de gemeente, zoals sollicitatiecursussen. Ook moet je de gemeente op de hoogte houden van je woonomgeving tijdens de bijstandsuitkering: woon je samen of niet? Ten slotte moet je meewerken aan huisbezoeken en – indien nodig – psychologische of medische onderzoeken.  en bijstandsuitkering krijg je dus niet zomaar!