Subsidie

Een subsidie wordt ook wel ondersteuning, hulp of bijstand genoemd; een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet commerciële organisatie om iets te kunnen starten, of een permanente bijdrage van een bepaalde zaak waarbij het niet direct om de winst gaat. Is de winst wel direct van belang? Dan is er sprake van een investeringssubsidie. De overheid gebruikt subsidies om een bepaald beleid te stimuleren. Voorbeelden zijn achtergesteld krediet, garanties en investeringspremies.

Organisaties – subsidie aanvraag

Niet iedere instantie kan zomaar een subsidie aanvraag doen, alleen organisaties en ondernemingen mogen subsidie aanvragen bij een Europees migratiefonds. Particulieren hebben dus geen recht op subsidies (behalve huursubsidie). Subsidie aanvragen zijn mogelijk voor organisaties van de overheid, onderwijs/onderzoek, opleidingen, sociale partners en internationale organisaties of privaatrechtelijke/publiekrechtelijke ondernemingen. De gemeente heeft meer info over subsidies.

Wanneer subsidie aanvragen?
Allereerst kun je alleen subsidie krijgen als je niet vanuit het winstoogmerk handelt. Verder kun je niet zomaar een subsidievraag indienen, er moet wel een oproep zijn. Er zijn drie fondsen waar je subsidie kunt aanvragen. Een Europees buitengrenzenhof stelt geen oproepen open. Als je hier een subsidie wilt aanvragen, dan word je doorverwezen naar organisaties die een monopolie-positie hebben buiten de grenzen. Meer info over de subsidie aanvragen kun je aanvragen bij je gemeente.