Toeslagen

De overheid regelt toeslagen in Nederland via de zogenaamde toeslagenwet (TW), die het UVW uitvoert. Met deze toeslagen vult de overheid het inkomen aan van arbeiders die een inkomen hebben onder het sociaal minimumloon. Deze arbeiders ontvangen al een uitkering vanuit de WW, ZW, WAO, Wajong, WAZ of WIA.

Hoogte toeslag
De hoogte van de toeslag hangt af van de leefsituatie en de bijstandsnorm van de arbeider. Een alleenstaande arbeider vanaf 23 jaar ontvangt 70% van het minimumloon als toeslag. Een alleenstaande ouder ontvangt 90% van het minimumloon als toeslag en een samenwonend of gehuwd persoon ontvangt 100% van het minimumloon als toeslag.

Niet iedereen heeft dit recht

Niet iedereen heeft recht op toeslagen. Als je samenwoont met je partner die geboren is na het jaar 1971 en geen thuiswonend kind hebt onder de twaalf jaar, dan kun je slechts bijstand aanvragen. Ook als je jonger bent dan 21 jaar, je bij je ouders woont en geen kinderen onder de 18 hebt waarvoor je kinderbijslag krijgt. Wanneer je loon krijgt doorbetaald bij ziekte en minder ontvangt dan het sociaal minimum heb je juist wel weer recht op toeslagen.

Soorten toeslagen

Er zijn verschillende soorten toeslagen, waaronder gastouderopvang, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag. Voor iedere toeslag gelden weer aparte eisen. Omdat iedere situatie anders is, zul je bij de belastingdienst moeten informeren over de opties van een toeslag.