Uitkeringen

Als je heel weinig geld hebt dan kun je recht hebben op uitkeringen. Deze vallen veelal onder sociale zekerheid. Er bestaat echter ook uitkeringsfraude: iemand die ten onrechte veel geld krijgt. Voorbeelden van een uitkering zijn de werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering en arbeids-ongeschiktheidsuitkering. De overheid betaalt deze uitkeringen aan de behoeftigen in de samenleving. Onder een uitkering valt ook de som geld die een verzekeringsmaatschappij betaalt.

De soort uitkeringen
Mensen in de bijstand worden gesteund door de overheid. Maar er zijn verschillende vormen van bijstand, waarvan er hier drie worden vermeld. Er is een WW-uitkering voor werkloze mensen door ontslag. Er zijn daarnaast nog meer voorwaarden waar de uitkeringsgerechtigde aan moet voldoen. De WWB (bijstand) is een uitkering voor mensen die te weinig geld hebben om van rond te komen. Deze bijstand is een tijdelijke hulp. Ook de LOAW bestaat voor oudere, werkloze mensen.

Wat is uitkeringsfraude precies?
Er is sprake van een uitkeringsfraude als iemand onterecht een uitkering krijgt. Er zijn vier soorten uitkeringsfraude. Sommige fraudes komen bij alle uitkeringen voor, sommige slechts bij bepaalde uitkeringen. De vier vormen zijn: identiteitsfraude (zich voorstellen als iemand anders), inkomsten-fraude (inkomsten niet opgeven), vermogensfraude (je krijgt alleen bijstand bij een beperkt vermogen) en leefvormfraude (bijvoorbeeld bij bijstand, door samenwonend niet op te geven).