Minimumloon

Het wettelijk minimumloon bestaat om arbeiders te beschermen tegen onderbetaling. Dit minimumloon geldt voor arbeiders in de leeftijd van 23 tot en met 65 jaar. Voor jonge arbeiders is er een minimum jeugdloon als zij tussen de 15 en 23 jaar zijn. Ondanks het wettelijke minimumloon komt er toch veel onderbetaling voor. Het is lastig onderbetaling tegen te gaan, maar de arbeids-inspectie doet toch haar best met controles en sancties. De overheid wil haar meer macht geven.

Hoe hoog is het wettelijk minimumloon?
De overheid past jaarlijks op 1 januari en 1 juli het bruto minimumloon aan op de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in ons land. Deze minimumlonen gelden voor een totale werkweek. Het is echter niet officieel vastgelegd hoeveel uur een werkmaand telt; meestal komt het neer op 36, 38 en
40 uur. Om deze reden is ook het minimum uurloon niet officieel vastgelegd. Wel is er voor iedere arbeiders een minimum maandloon, waardoor het minimum uurloon verschilt.

Wil je jouw minimum uurloon berekenen? Deel dan je wettelijk minimumloon per week door het aantal uren dat je zou werken in uw werkweek bij volledig dienstverband.

Wat valt er buiten je minimumloon?
Bij je bruto minimumloon tellen de uren die je overwerkt, vakantiebijslag en winstuitkeringen niet mee. Ook speciale uitkeringen als een incidentele uitkering voor een bepaalde omzet (soort fooi), uitkeringen als pensioen en spaarregelingen en vergoedingen voor de kosten van je werk, eindejaarsuitkeringen en de bijdrage van werkgevers in de ziektekosten vallen hier buiten.