Banken

Banken zijn zeer belangrijk voor het verkrijgen van kapitaal. Bij banken kunt je niet alleen geld lenen (www.allesoverlenen.info), maar je kunt er ook geld storten. De bank bewaart dan jouw geld voor een bepaald rente-percentage. Heb je het geld nodig? Dan haal je het geld gewoon van je rekening af! Tegenwoordig kun je ook online geld storten naar rekeningen, zonder dat je met fysiek geld in aanraking komt.

Vroeger
De oplossing voor het risico van goudtransporten kwam met de primitieve banken. Deze banken bewaarden het goud voor de leners en gaven hen voor de ruil een papier dat in te ruilen was voor goud. De eigenaar van dit papier, een wissel, kon hiermee betalingen doen. De risico`s waren kleiner dan bij goudtransport, want er was nu geen vervoer met grote zakken goud. De wissels veranderden uiteindelijk in papiergeld.

Bankkapitaal
Als je een lening afsluit, dan verkrijg je een bankkapitaal. De bank zal het geleende geld plaatsen op de balans aan de passiva-zijde en de betalingsverplichting van de lener aan de activa-zijde. Alle schulden bij de bank zijn rentedragend. Daarom spreekt een bank ook wel van rente-dragend geld.
Een bank kan veel meer kapitaal uitlenen dan dat deze in de kas heeft. Dit komt door de bedragen die mensen storten bij een bank. Zij eisen vaak maar een klein deel op in lange tijd. Als een bank te weinig geld heeft om in de vraag te kunnen voorzien, dan zal een bank failliet gaan.

Soorten geld
Banken maken onderscheid tussen fiduciair geld en complementair geld. Fiduciair geld is ook wel fiatgeld; geld dat zijn waarde ontleent aan het vertrouwen dat men er goederen en diensten mee kan kopen. Complementair geld is geld dat private partijen beheersen. Dit geld circuleert naast het wettige betaalmiddel in een land. Met Fiduciair geld stuurt een bank de economie.

Wilt je geld storten bij een bank? Zoek een bank waarbij je zo min mogelijk rente hoeft te betalen.