De rol van geld

Geld heeft betrekking op een object dat men in een land of binnen een sociaal-economische context aanvaart als betaling voor goederen en diensten. Men onderscheidt de belangrijkste functies van geld in ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en uitgestelde betalingen. Geld onderscheidt zich van
andere ruilmiddelen doordat het de wederdienst niet meteen voldoet. Op grond van erkende wetten gaat men over tot verdere ruiltransacties. Geld speelt in onze wereld dus een heel belangrijke rol!

De eerste functie van geld
Vroeger was geld commoditygeld, maar nu gaat het over fiducair geld. Fiducair geld heeft geen intrinsieke gebruikswaarde als fysiek object. Het gaat puur om de erkenning als wettig betaalmiddel van dit object in een land. Geld bestaat uit chartaal geld, waaronder bankbiljetten en munten vallen,
en direct opvraagbare depositorekeningen: bankgeld. Bankgeld is niet fysiek, er staat alleen een bedrag op jouw bankrekening. Als je bankgeld pint, dan heb je weer te maken met chartaal geld.

Conjunctuurgevoelig
Geld speelt een belangrijke rol in de economie van de wereld, want de hoeveelheid geld bepaalt de conjunctuur. Als er teveel geld is, dan ontstaat er een te grote vraag naar producten. De balans is dan uit zijn evenwicht, waardoor de prijzen stijgen en er inflatie optreedt. Andersom is het mogelijk dat er te weinig geld is, waardoor men te weinig koopt en de prijzen zullen dalen tot de balans terug is.

``Geld speelt geen rol``
Velen beweren dat geld geen rol speelt, want het oude gezegde luidt niet voor niets: geld maakt niet gelukkig. Deze mensen hebben aan de ene kant gelijk, want een goede gezondheid et cetera is veel belangrijker dan geld. Maar geld maakt in zekere zin toch gelukkig. Zonder geld overleeft niemand
het: je hebt eten en drinken nodig, onderdak en kleding. Ook scholing is duur. Zorg er dus voor dat je jouw opleiding afmaakt, zodat je later een goede baan krijgt en niet op je centen hoeft te letten!