Belasting

Je moet belasting betalen aan de belastingdienst over alles wat je koopt en verdient. De overheid is verder niets verplicht aan jou: het is een eenzijdige transactie. Als de overheid wel een individuele prestatie moet leveren, dan is er sprake van retributie. Als er twijfel is over belasting of retributie, dan wordt er meestal voor belasting gekozen. In ieder land verschilt de belasting: sommige dingen zijn belasting vrij, andere dingen niet. Ook de hoogte van de belasting verschilt in ieder land.

Functies belasting
Volgens de belastingdienst heeft belasting twee functies: de budgettaire functie en de instrumentele functie. De budgettaire functie gaat over de opbrengst van de heffing, die de belastingdienst gebruikt om collectieve goederen/zaken te financieren. De instrumentele functie gaat over de nevendoelen van de belastingdienst: wat wil zij bereiken met de heffing van belasting? Sommige producten/diensten krijgen een belastingvoordeel, sommige producten/diensten worden duurder.

Belastingvoordeel
Er zijn situaties waarin men een belastingvoordeel heeft. Zo krijgen alleenstaande ouders korting, is er geen bijtelling voor elektrische auto’s en geen wegenbelasting voor zeer zuinige autos. De overheid geeft ‘korting’ op de belasting aan mensen die het echt nodig hebben en duurzame opties. Andersom geldt dat de overheid hoge belastingen invoert op goederen met een negatieve invloed.

Jongeren kunnen vaak veel belasting terugvragen (zie jongeren, belastingteruggave).